top of page

PROJECTE EDUCATIU

Cots Alsina, al llarg dels més de 35 anys de trajectòria, ens hem especialitzat en el transport escolar de la Segarra i en el vinculat amb l’esport, el lleure, els viatges discrecionals i l’oci. Actualment, desplacem 500 alumnes cada dia a més de 100 pobles, masies i llogarrets, entre els quals hi realitzem més de 40 parades on tan sols hi recollim 1 sol passatger.

Periòdicament posem a disposició dels grups escolars de Cicle Mitjà d’Educació Primària un projecte educatiu amb l’objectiu de transmetre valors de convivència i ciutadania mitjançant el transport. En una visita guiada a la cotxera, els escolars descobreixen com és el món del transport per dins; què fem per millorar la mobilitat de totes les persones i quines són les innovacions que introduïm per aconseguir energies més eficients i respectuoses amb el medi ambient.​

2018-10-09 09.37.10.jpg

El projecte educatiu que desenvolupem pretén aconseguir els següents objectius:

 • Transmetre, comprendre i analitzar la importància dels tres eixos en què treballa l’empresa:

  • La seguretat en els viatges.

  • L’accessibilitat, el confort i la sanitat dels passatgers.

  • La sostenibilitat.

 • Adquirir actitud social i coneixements bàsics d’educació vial, com a usuaris del transport col·lectiu, per afavorir la convivència, la integració social i la prevenció d’accidents.

 • Conscienciar del valor dels recursos que tenim al nostre entorn i educar en la responsabilitat i en l’ús dels mateixos.

 • Promocionar i valorar el medi natural com a habitat imprescindible per al nostre desenvolupament i adoptar comportaments que afavoreixin la convivència entre hàbits de vida i medi ambient.

2018.10.09 Balmes i Arques ok (6).jpg

L'activitat incideix en el contingut pedagògic relacionat amb el temari escolar de Coneixement del medi a 3r i 4t curs d'educació primària. Treballem:

 • La Terra i la força de la gravetat.

 • Habitem el món. Coves, cases, pobles i ciutats. La tecnologia.

 • Ens movem pel món. Els mitjans de transport.

 • El cicle de l’aigua i l’aigua en els seus tres estats.

 • L’aire, l’atmosfera, l’oxigen i l’ozó.

 • Sostenibilitat. La nostra forma de vida i el medi ambient.

 • El reciclatge.

 • La solidaritat per a la desigualtat, l’educació i la Terra.​​

Descarrega una activitat del quadern pedagògic.

bottom of page