Política de qualitat i medi ambient

Oferim serveis de transport de viatgers per carretera que s’ajusten a les necessitats dels seus clients i usuaris, minimitzant l’impacte negatiu sobre el medi ambient i eliminant els riscos sobre la vida i/o salut dels seus treballadors, vianants, ciclistes i altres conductors/es.

VETLLEM PER LA SALUT

Complim escrupolosament el protocol sanitari Covid19 en tots els nostres vehicles i serveis. Com a mesura addicional, la nostra flota de vehicles està equipada amb purificadors d’aire ECO3 i desinfectem els circuits d’aire amb màquines d’ozó, amb la finalitat d’eliminar males olors, destruir contaminants biològics (bacteris, virus, floridura, al·lèrgens i gèrmens), augmentar la concentració d’oxigen i reduir el risc d’infecció.

APOSTEM PER LA QUALITAT

Proporcionem formació, informació i recursos per aplicar a cada lloc de treball. Hem implementat un Pla d’Igualtat de Gènere per les nostres treballadores i treballadors i proporcionem condicions segures i saludables per la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball.​

ENS MOVEM AMB SEGURETAT

Tenim equipats tots els vehicles amb cinturons de seguretat. Reunim les condicions tècniques que fixa el RD 443/2001 i disposem a tots els vehicles d’assegurança de responsabilitat civil fins a 70 milions d’euros. Treballem incansablement per la prevenció d’accidents, establint i realitzant un seguiment del Pla de Millora amb les administracions per poder complir els requisits que fixa la norma UNE-EN 13.816.

RESPECTEM EL MEDI AMBIENT

Estem compromesos a millorar, contínuament, la gestió de residus i emprem les millors i més netes tecnologies disponibles. Prenem mesures per reduir l’impacte ambiental produït durant la prestació dels serveis, tenint en compte el cicle de vida de materials, equips, consumibles i residus.​

 

Projecte educatiu

Amb l’objectiu de transmetre valors de convivència i ciutadania mitjançant el món del transport, oferim als grups escolars de Cicle Mitjà d’Educació Primària l’activitat pedagògica “De viatge amb Cots Alsina”. En una visita guiada a la nostra cotxera, els escolars descobreixen com és el món del transport per dins, què fem per millorar la mobilitat de totes les persones i quines són les innovacions que introduïm per ser més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

OBJECTIUS DEL PROJECTE EDUCATIU

  1. Transmetre, comprendre i analitzar la importància dels tres eixos en què treballa l’empresa: la seguretat en els viatges, l’accessibilitat, el confort i la sanitat dels passatgers, i la sostenibilitat.
  2. Adquirir actitud social i coneixements bàsics d’educació vial com a usuaris del transport col·lectiu, per afavorir la convivència, la integració social i la prevenció d’accidents.
  3. Conscienciar sobre el valor dels recursos del nostre entorn, educar en la responsabilitat i en l’ús d’aquests.
  4. Promocionar i valorar el medi natural com a habitat imprescindible per al nostre desenvolupament i adoptar comportaments que afavoreixin la convivència entre hàbits de vida i medi ambient.

Els objectius d’aquesta activitat estan relacionats amb el contingut de l’assignatura de Medi de 3r i 4t curs d’educació primària: la Terra i la força de la gravetat, habitem el món des de la prehistòria fins a l’actualitat, ens movem pel món (els mitjans de transport i la tecnologia, el cicle de l’aigua i l’aigua en els seus tres estats, l’aire, l’atmosfera, l’oxigen i l’ozó (la contaminació), la nostra forma de vida i el medi ambient (sostenibilitat i reciclatge), i la solidaritat i l’educació com a eines per vèncer la desigualtat.

Comarca i cultura

Cots Alsina som una empresa de proximitat, de territori, la nostra vocació és el servei a les persones i a la comunitat. Estimem el nostre llegat cultural, la nostra manera de ser, la nostra manera d’expressar-nos, les nostres entitats, en definitiva, la nostra cultura.

Per nosaltres la proximitat és la clau per connectar el territori i la cultura el que ens defineix, per tot aixo Fem Segarra.

Compromís social

Creiem en l’obra social i per això col·laborem activament amb Càrites, Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, Fundació Josep Santacreu, Mans Unides i UNICEF.